שטייניץ גדעון 1941-2018

שם: גדעון שטייניץ

 

 

Name: Gideon Steinitz

   

תפקיד:

 

חוקר בכיר (אמריטוס)
מוביל מחקר גיאופיסיקה של ראדון

 

Position:

 

Senior researcher (emeritus)
Leading research on geophysics of radon

   

תחומי מחקר:

 

גיאופיסיקה גרעינית של ראדון
קשר בין ראדון וגיאודינמיקה
סימולציה ניסויית של סיגנלים של ראדון
מאפיינים של סדרות זמן של ראדון

 

Research interests:

 

Nuclear geophysics of radon
Relation of radon and geodynamics
Experimental simulation of radon signals
Characteristics of radon time series

   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 

גיאופיסיקה של ראדון (המכון הגיאולוגי)

    

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

 

Geophysics of radon in Israel (GSI)

   

פרסומים עיקריים:

 

  : Key publications

     

Steinitz, G., O. Piatibratova, and S. M. Barbosa, 2007. Radon daily signals in the Elat Granite, southern Arava, Israel. J. Geophys. Res., 112, B10211, doi:10.1029/2006JB004817.Steinitz, G., Piatibratova, O., 2010a. Radon signals in the Gavnunim intrusion, Makhtesh Ramon, Israel. Geophys. J. Int. 180, 651–665.
Steinitz, G. and Piatibratova, O., 2010b. Radon signals at the Roded site, Southern Israel, Solid Earth, 1, 99-109, doi:10.5194/se-1-99-2010.
Steinitz, G., Piatibratova, O., Kotlarsky, P., 2011. Possible effect of solar tides on radon signals. Journal of Environmental Radioactivity, 102, 749-765. doi: 10.1016/j.jenvrad.2011.04.002.
Sturrock, P.A., Steinitz, G., Fischbach, E., Javorsek, D. and Jenkins, J.H., 2012. Analysis of Gamma Radiation from a Radon Source: Indications of a Solar Influence. Astroparticle Physics, 35/1, 18-25.
Steinitz, G., Kotlarsky, P., Piatibratova, O., 2013. Anomalous non-isotropic temporal variation of gamma-radiation from radon (progeny) within air in confined conditions. Geophysical Journal International, 193, 1110-1118; doi: 10.1093/gji/ggt057.
Steinitz, G., Piatibratova, O. and Charit-Yaari, N., 2013. Influence of a component of solar irradiance on radon signals at 1 km depth, Gran Sasso, Italy. Proc. R. Soc. A, 469 2159, 20130411; doi:10.1098/rspa.2013.0411.
Steinitz, G., Piatibratova, O., and Kotlarsky, P., 2014. Sub-daily periodic radon signals in a confined radon system. Journal of Environmental Radioactivity 134C (2014), 128-135.

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 

עבור לתוכן העמוד