טקטוניקת הלוחות

כאשר בוחנים את התפוצה של כל מוקדי הרעידות על פני כדור הארץ מתברר כי קיים 'סדר עולמי' בהופעתם כאשר הם יוצרים תמונת פאזל של לוחות ענק, כפי שמומחש באיור 1. יתרה מזו, כאשר מצרפים למפת הרעידות את תפוצת הרי הגעש הפעילים ואת המבנים הטופוגרפיים הבולטים על פני הכדור, מעל ומתחת לפני הים, מתלכדים מרביתם לאותה תמונת פאזל. תמונה זו מוסברת בעזרת מודל המתאר לוחות קשיחים המרכיבים את קרום כדור הארץ ונעים באיטיות ובהתמדה האחד ביחס לשני. חלקם מתרחקים זה מזה, חלקם מתנגשים זה בזה וחלקם מחליקים זה לצד זה. מודל זה מכונה 'טקטוניקת הלוחות' (איור 2). כתוצאה מהתנועה היחסית שבין הלוחות הטקטונים הם מתחככים זה בזה והשוליים שלהם מתעוותים. כאשר העומס על השוליים גדול מהחוזק העצמי של הסלעים שם, נשברים אזורי המגע שבין הלוחות ומועתקים בעצמה רבה. כך גם נוצרים באזורי המפגש מבנים טופוגרפיים והרי געש מרשימים.


רעידות האדמה משקפות את מסגרת תנועת הלוחות גם באזורנו, ולכן יש בידנו כלי להעריך היכן בעתיד צפויות רעידות אדמה חזקות אצלנו ואף להיערך לכך בהתאם.

 

 

 

 


 

בין אפריקה-ערב-הודו לאירואסיה

תת הלוח סיני

עבור לתוכן העמוד