מיפוי תת הקרקע של צפון הנגב למטרת הטמנת CO2

חוקרי המכון: עודד בר, זהר גבירצמן, רני קלבו, רביד רוזנצוויג

מימון: בשלוש השנים האחרונות ניתן מימון ממשרד ראש הממשלה. תוגש בקשה למימון המשך הפרויקט.

רקע וחשיבות המחקר:
המחקר להטמנת CO2 בתת הקרקע הינו חלק ממחקר עולמי שמטרתו צמצום של פליטת CO2 מהאטמוספירה, על מנת להקטין את אפקט החממה ואת התחממות כדור הארץ. לצורך כך, נבדקת האפשרות ללכידת ה- CO2 מארובות של תחנות כוח, שמהוות מקור עיקרי ל- CO2 אנתרופוגני, הובלתו לאתרי הטמנה והחדרתו לתת-הקרקע. האזור שנבחר לבדיקת ייתכנות ההטמנה בישראל הוא הנגב הצפוני, מאחר שהוא נמצא קרוב מספיק לריכוזי אוכלוסיה ולמקורות פליטת CO2. סלעים בעלי פוטנציאל ללכידת CO2 נפוצים בנגב הצפוני בעומקים לא גדולים יחסית, וקיימת בbבנגב מערכת קמטים שמגדילה את הסיכוי למציאת מלכודות לאגירת CO2.
חלק מהמחקר מתמקד בבירור קיומן של יחידות סלע ומלכודות סטרוקטורליות שיכולות לאגור בתוכן CO2. לצורך כך יש למפות באופן שיטתי את כל המאגרים הפוטנציאליים, להעריך את נפחם ולאתר מלכודות בעלות נפח מתאים שלא יאפשרו ל- CO2 שיוחדר אליהן לדלוף החוצה. הדרך היחידה לביצוע מיפוי ברזולוציה הנדרשת היא ע"י פענוח של תת-הקרקע באמצעות קווים סייסמיים בצפיפות גבוהה. מעבר לנושא הטמנת CO2, פענוח המבנה הגיאולוגי התת-קרקעי חיוני לצרכים שימושיים העומדים בראש סדר העדיפויות הלאומי, כגון חיפושי נפט וגז, הפקת מים ומחצבים, חיפוש אתרים לאגירת הידרוקרבונים ולמיקום מתקני תשתית עם רגישות הידרוגיאולוגית וסייסמית, והערכת עוצמת תנודות הקרקע בזמן רעידת אדמה.

מטרות:
1. בניית מודל של תת-הקרקע בנגב הצפוני.
2. זיהוי אתרים תת-קרקעיים המתאימים להטמנת CO2.

עבור לתוכן העמוד