מזחילה על העתקים ועד רעידות אדמה

חוקרי המכון: יריב חמיאל ואיתי קורזון

מימון: הקרן הלאומית למדע - ISF

רקע וחשיבות המחקר:
המחקר עוסק בדפורמציה של קרום כדור הארץ לאורך העתק ים המלח, והוא מהווה למעשה המשך והרחבה של מחקר גיאודטי המתבצע בשנים האחרונות, המנטר חמישה פרופילים גיאודטיים לאורך העתק ים-המלח. במחקר הנוכחי מתווסף נדבך נוסף והוא: מעקב סייסמי רציף של הפעילות לאורך ההעתק בתוספת של מחקר מעמיק יותר של השדה הקרוב של ההעתק באיזור הפרופילים הגיאודטיים. המחקר משלב שיטות סייסמיות, גיאודטיות ומודלים נומריים לצורך הבנה טובה יותר של גיאומטריית ההעתק ותכונותיו המכניות ויאפשר הערכה טובה יותר של הסיכונים הסייסמים מהמקטעים השונים של העתק ים המלח.

מטרות:
1. מדידה ארוכת טווח של הדפורמציה לאורך העתק ים המלח.
2. ניתוח הפעילות הסייסמית לאורך העתק ים המלח.
3. פיתוח שיטה לשילוב נתונים גיאודטיים וסיסמיים.
4. הצבת מודל למבנה והתכונות המכניות של המקטעים השונים של העתק ים המלח.

 

עבור לתוכן העמוד