בקרת מיפוי

חוקרי המכון: יואב אבני, עמיחי סנה

מימון: המכון הגיאולוגי 

רקע וחשיבות המחקר:
פרוייקט בקרת המיפוי הוא פרוייקט הדגל של מחלקת המיפוי במכון הגיאולוגי. במסגרת הפרוייקט נבחנות המפות הערוכות לראשונה על ידי מחברם, נבדקת התאמתם לסטנדרט המיפוי המקובל במכון הגיאולוגי, ונעשית התאמה בין המפה החדשה למפות שכנות קיימות. במקרה הצורך מבוצעים תיקונים במפות קיימות על בסיס התובנות החדשות. הפרוייקט מלווה את המיפוי במכון הגיאולוגי מאז היווסדו וצפוי להימשך כל זמן שנמשך המיפוי הגיאולוגי הפעיל. כמו כן  מטפל הפרוייקט בתיקונים ואי דיוקים שנמצאים מעת לעת במפות קיימות על ידי משתמשי המפות במכון הגיאולוגי ומחוצה לו. 

מטרות:
1. בקרה סופית של המפות הגיאולוגיות לקראת הוצאה לאור ופרסום באתר המכון.
2. התאמות בין מפות שכנות על בסיס אזורי.
3. קיום בירורים סטרטיגרפיים ברמה הארצית על בסיס תובנות המיפוי.

עבור לתוכן העמוד