כימות מאזן הסדימנטים בסובב חוף הים התיכון בסקלות מרחביות ועיתיות שונות

חוקרי המכון: און כרובי, עודד כץ, עמית מושקין

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
רצועת חוף הים התיכון בישראל, כמו רב חופי העולם, הינה סביבה דינמית מאד. השינויים הטבעיים המתרחשים בסביבה זו הינם בסקלות זמן מגוונות, החל מימים בודדים, דרך חודשים, שנים ועד לסקלות זמן גיאולוגיות. כמו כן, לחץ האדם על סביבה זו הביא במאה השנים האחרונות לשינויים נוספים בסובב החופי. לימוד על מאזן הסדימנטים בסובב החופי ואופיים, מאפשר הבנת התהליכים הטבעיים והאתרופוגנים באזור זה. למרות שמאזן הסדימנטים נחקר בעבר, רב המחקר התמקד בשיטות שדה ותצלומי אוויר אשר דיוקם יחסית נמוך. כמו כן, עדיין לא ברור הקשר הסדימנטולוגי בין מצוק החוף, חוף הים, וקרקעית הים הרדוד. במחקר זה ננסה להעריך את מאזן הסדימנטים בסובב החופי באמצעות נתוני לידר מוטס ובמדידות שדה. מדידות השדה ילוו בדיגום חול לאנליזת גדלי גרגר להבנת הקשר הסדימנטולוגי בין היחידות השונות וכיצד נתונים אלו משתלבים במאזן הסדימנטים הכללי. תוצאות המדידות ישתלבו בתוך מודל אנליטי/נומרי שיאפשר לחזות שינויים בחוף עבור תנאי סביבה משתנים.

מטרות:
הבנת המערכת הסדימנטרית וכימות מאזן הסדימנטים באזור חוף הים התיכון (מצוק-חוף ים-מדף יבשת רדוד) בסקלות מרחביות ועיתיות שונות.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
בראד מוריי (Brad Murray) – אוניברסיטת דיוק, ארה"ב
פטריק לימבר (Patrick Limber) – אוניברסיטת פלורידה, ארה"ב
תימור כץ – חיא"ל

 

עבור לתוכן העמוד