מאפיינים של מהגרים לספסיים

חוקרי המכון: אורית חיימס-קפצן, אהובה אלמוגי-לבין

 

מימון: הקרן הלאומית למדע- ISF


רקע וחשיבות המחקר:
אפיון פילוגנטי ואקולוגי של מספר מיני פורמיניפרים גדולים נושאי אצות שיתופיות שהיגרו בשנים האחרונות מים סוף
לים התיכון הישראלי.


מטרות:
1. מציאת השונות הגנטית אצל פורמיניפרים גדולים נושאי אצות שיתופיות ה"חשודים" כמהגרים לספסיים.
2. אפיון מורפולוגי מקיף של הפורמיניפרים המהגרים וקבלת תמונה גנטית-מורפולוגית כללית להגדרת כל מין.
3. אפיון הקשר הגנטי בין הפורמיניפר לאצות השיתופיות שהוא מכיל.
4. השוואת סביבות המחיה בהן חיים אותם מיני הפורמיניפרים בים האדום ובים תיכון.
5. בדיקת ההשפעה הסביבתית של הפורמיניפרים המהגרים על האוכלוסיה המקומית.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
סיגל אברמוביץ – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
יאן פבלובסקי, אוניברסיטת ג'נבה, שוויץ

עבור לתוכן העמוד