פורמיניפרה במערכת מודל

חוקרי המכון: אהובה אלמוגי-לבין ואורית חיימס-קפצן


מימון: BMBF, משרד המדע והטכנולוגיה.

 

רקע וחשיבות המחקר:
עליית טמפרטורת מי הים במזרח הים התיכון צפויה להימשך, דבר העלול לפגוע ביצורים החיים באזור זה כולל
בקבוצת הפורמיניפרה שהנה קבוצה רגישה המגיבה במהירות לשינויים בתנאי הסביבה. קביעת השפעת עלית
הטמפרטורה בעתיד תבחן בקבוצה זו בכתם החום של תחנת כוח חדרה.


מטרות:
בדיקת השינויים במגוון המינים, בשכיחותם ובהרכב מאסף מיני הפורמיניפרה באזור כתם החום של תחנת הכוח
חדרה, אזור שבו טמפרטורת המים גבוהה ב 5-10 מעלות ביחס לטמפרטורת מי הסביבה ובתחנת בקורת. בדיקת
תגובת הסימביונטים לשינויים בעליית הטמפרטורה תיבדק וכן תיבדק התגובה הפיזיולוגית של מיני מפתח בניסויים
במעבדה.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
סיגל אברמוביץ, אוניברסיטת בן גוריון וברק חרות, חקר ימים ואגמים לישראל והמכון הלאומי לאוקיינוגרפיה

עבור לתוכן העמוד