גיבוש מלח על כבלים בים המלח

חוקרי המכון: נדב לנסקי

מימון: משיבים – מי"ה

רקע וחשיבות המחקר:
החלטה בין ממשלת ישראל למי"ה קבעה שהמשך הפעילות של האגן הדרומי של ים המלח מותנית בכך שיתבצע קציר מלח והשבתו לאגן הצפוני באופן רצוף בקצב גבוה (16 מליון מ"ק לשנה). השבת המלח לים הינה תהליך מורכב כאשר החלופות עדיין בבחינה. השבת המלח כרוכה בין היתר בהצבת מתקנים ימיים ומלווה בגיבוש מלח על המתקנים הצפים בים המלח. פיתרון בעיה זו הינו  אתגר לא פשוט, כיוון שגיבוש המלח גורם להכבדה על הכבלים שמחזיקים את המתקנים ומסכן את קיומם. כדי לבחון את החלופות השונות והמשמעות של גיבוש המלח בכל חלופה כולל הדרכים להתמודדות איתו, יש לבצע מספר מחקרים. בפרוייקט זה נאפיין את מנגנוני גיבוש המלח ונקבע את קצבי הגיבוש על גבי כבלים בים המלח, כתלות בעומק ובעונות השונות. יש לציין שפיתחנו מתודולוגיה ייחודית לבחינת הנושא תוך התייחסות לקשר בין המצב הלימנולוגי של האגם (שיכוב), שטפי מים חום ומלח ומצב הרוויה של המלח בעמודת המים.

מטרות:
1. כימות קצב התגבשות המלח על גבי כבלים כתלות בעומק ובזמן (עונות השנה).
2. מציאת הקשר בין קצבי הגיבוש לשאר השטפים ששולטים במערכת (שטפי מים, חום ומלח).

 

עבור לתוכן העמוד