זרמים והסעה בים המלח- מדידות שדה ומודל תלת ממדי

חוקרי המכון: נדב לנסקי, ולדימיר לייחובסקי, רביד רוזנצויג

מימון: ניטור ים המלח – הגנת הסביבה, משיבים – מי"ה

רקע וחשיבות המחקר:
חקר זרמים ותהליכי הסעה בים המלח הינו בעל חשיבות מדעית ושימושית. מדעית – תכונות המים בים המלח שונות מהותית מתכונות של גופי מים בכדור הארץ, והידע לגבי הזרמים ותגובת האגם למאמצים שהרוח מפעילה על פני האגם עדיין לא נחקרו דיים. בנוסף, להכרת שדה הזרימה ותהליכי הובלה נודעת משמעות רבה בפרויקטים ישומיים, כגון קציר המלח שכולל השבה של כמות גדולה של מלח לים המלח. תכנות פרויקט כזה דורש הכרה מעמיקה של הזרמים ותהליכי ההסעה. המחקר הנוכחי כולל שילוב מדידות שדה של רוחות, זרמים ושיכוב בים המלח, בשילוב עם מודל ספרתי תלת ממדי. תפקיד המודל הוא לחשב תופעות שלא ניתנות למדידה, וכן לכמת את הקשרים בין הגורמים המאלצים (רוח, שטפי חום, מים ומלח) לתגובת האגם (זרמים, שיכוב). 

מטרות:
1. מדידת זרמים בעומקים שונים ובאתרים שונים בים המלח, יחד עם מדידת רוח, פרמטרים מטאורולוגיים ופרופילי טמפרטורה של האגם.
2. פיתוח מודל תלת ממדי וכיול שלו על בסיס הנתונים המדודים.
3. הרצות תרחישים בעזרת המודל המכויל. 

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
סטיב ברנר – בר אילן ואיזק גרטמן – חיא"ל.

עבור לתוכן העמוד