פיתוח LIDAR לתהליכי אירוזיה

חוקרי המכון: יואב אבני

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
בדרום ישראל ובאזור ים המלח נבנים רוב קווי התחבורה, הגשרים, קווי הולכת המים, הדלקים והחשמל בתווך של משקעים אלוביאליים דקי גרגר שהושקעו לאורך העמקים במהלך הפלייסטוקן. במקביל מתרחשים באותם אזורים תהליכים אגרסיביים של סחיפת התשתית האלוביאלית וסחף קרקע היוצרים פגיעה קשה במתקני תחבורה, גשרים, צינורות מים ודלקים, קווי מתח גבוה – למעשה כל התשתיות הקוויות של מדינת ישראל בדרום הארץ חשופות להרס ארוזיבי בקצב גבוה. תהליכים אלה אף יוצרים סיכון לחיי אדם, למשל בזמן נפילת גשרים במהלך שיטפונות (כמו למשל במהלך נפילת גשר נחל ערוגות ב- 2001 וגשר נחל ניצנה ב- 2010). סיכון נוסף מתפתח כתוצאה מסחיפה פעילה של ראשי ערוצים עמוקים המשנים את מיקומם מידי שנה לאורך העמקים האלוביאליים לאורך של עד מאות מטרים, דבר היוצר סיכון גבוה לכלי רכב, אזרחיים וצבאיים, הנעים בדרכי העפר, בעיקר בשעות החשיכה. הניטור שבוצע עד עתה השתמש באמצעי מדידה פשוטים וכלל מעקב אחרי סחף קרקעות לס אלוביאלי באזור הר הנגב וסחיפת התשתית הפיסית של מניפות סחף הולוקניות ומשטחי בוץ באזור ים המלח.

מטרות:
גיוס היכולות המתקדמות של טכנולוגיית ה- LIDAR  (סורק לייזר מונחה GPS ברזולוציה גבוהה) לניטור מתקדם, איכותי וכמותי, ברזולוציה גבוהה, של מגוון תופעות סחיפת התשתית הפיסית במרחב דרום ישראל וזאת על מנת ללמוד על סיבותיה ותהליך התפתחותה על ציר הזמן.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
שגיא פילין – הטכניון

עבור לתוכן העמוד