מעקב אחר התפתחות בולענים ונביעות מים

חוקרי המכון: יואב אבני


מימון: המשרד להגנת הסביבה


רקע וחשיבות המחקר:
ניטור השיטפונות והתחתרות הנחלים במניפת צאלים הוא מחקר מתמשך מזה מספר שנים כחלק מלימוד יציבות
וסיכוני תשתית באזור ים המלח. במסגרת המחקר נעשתה סריקת לייזר באיכות גבוהה לאורך קטעים מחופו המערבי
של ים המלח ובכלל זה באזור עינות קנה וסמר שמצפון למצפה שלם. מטרת המחקר שהתחיל בראשית שנת 2015
היא לעקוב אחרי התפתחות דינמית של יחסים הדדיים בין שיטפונות, נביעות מים ובין התחתרות בולענים. במחקר
ישולבו הדמאות תרמיות שנעשו באוניברסיטת תל אביב על ידי פרופסור אייל בן דור על מנת לעקוב אחרי החתימה
התרמית וההיפר ספקטראלית של מקורות המים השונים הנובעים באזור מעיינות קנה וסמר ולאורך חוף ים המלח
שבקרבת המעיינות.


מטרות:
1. ניטור של התפתחות בולענים ומעיינות באתר עינות קנה וסמר.
2. ניטור שיטפונות וחקר השפעתם על המרחב העילי והתת קרקעי של אזור המעיינות.
3. גיבוש מודל תלת ממדי אשר יציג מעבר מניקוז עילי למנהור ויצירת מעברי מים במרחב התת קרקעי של
עינות סמר.


שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
אייל בן דור – ניתוח ועיבוד הדמיות לווין

עבור לתוכן העמוד