"תרועה"

"תרועה": מערכת התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה בישראל

בשנת 2012 החליטה ממשלת ישראל על הקמת מערכת התרעה ארצית קצרת מועד לרעידות אדמה בישראל. המשימה הוטלה על המכון הגיאולוגי. בעקבות ההחלטה הקים המכון ועדת מומחים בינלאומית שמטרתה לייעץ ולהמליץ על המערכת האופטימלית שתענה על צרכי המדינה ותוקם  בפרק הזמן ובגבולות התקציב עליהם החליטה הממשלה. הועדה כללה שלושה סיסמולוגים מחו"ל בעלי שם וניסיון בהקמת מערכות התרעה לרעידות אדמה, וחמישה סיסמולוגים וגיאופיסיקאים מישראל המתמחים בחקר רעידות אדמה. הועדה ממליצה על פתרון המשלב מספר גישות שונות (גלי לחץ ותאוצות סף), ויאפשר עם השלמת ההתקנה, התרעה ממוקדת לכלל תושבי המדינה. המערכת שתבנה תסתמך על הידע הקיים בעולם ויכולות בתחום הסיסמולוגיה של האגף לסיסמולוגיה, שמתוכנן להיקלט במכון הגיאולוגי.

 


מערך הגילוי יכלול כ 60 מדי תאוצה וכ- 12 סיסמומטרים חדשים באיכות גבוהה שימוקמו בסמיכות לבקע ים המלח ולהעתק הכרמל. תחנות אלו ישולבו עם הרשת הסיסמית של ישראל לכדי כיסוי גיאוגרפי נרחב וניצול המשאבים הקיימים. הרשת הקיימת תשודרג ותותאם לאותם סטנדרטים, כך שבסיום ההקמה תהיה במדינת ישראל מערכת אחת שתשמש הן לניטור סיסמי והן להתרעה. המרחק בין תחנות סמוכות לאורך ה"גדר הסייסמית"  יהיה כ 5-7 ק"מ. דרומית לים המלח, באזור הפחות מאוכלס, ייבנה בשלב הראשון קו אחד במרווח של 10 ק"מ בין התחנות (עקב מגבלת תקציב). מרכז שליטה ובקרה (שו"ב) יוקם באגף לסיסמולוגיה, אשר יקלוט נתונים מכלל תחנות הרשת באמצעות תוכנות ייעודיות, ויתבצע אפיון של כלל האירועים או התרעה בזמן אמת.
המערכת תיבנה בשלושה שלבים: שלב ראשון – ימשך שנתיים, ובסופו המערכת תחובר למוסדות חינוך בלבד; שלב שני – ימשך כשנה, ובמהלכו תיבחן המערכת, ייעשו בה שיפורים נדרשים, ובסופו של המהלך היא תהווה מערכת מבצעית עבור מוסדות חינוך. ביצועי המערכת ייבדקו במשך כל תקופת ההקמה ולאחריה בהסתמך על קליטה, עיבוד וניתוח של רעידות אדמה חלשות ותדירות, על מנת לשפר ככל הניתן את ביצועי המערכת תוך ניצול הידע וההתפתחות הטכנולוגית בתחום זה בעולם. בשלב השלישי – מעבר לשלוש שנים, המערכת תשודרג, יתווספו תחנות על פי הצורך, ויוקם מרכז שליטה ובקרה שני לגיבוי אשר ימוקם באזור גיאוגרפי שונה. המערכת תיבדק, ולאחר שתימצא אמינה בסטנדרטים המקובלים למערכות המתקדמות בעולם ויצומצם המספר הצפוי של התרעות השווא, היא תהפוך למבצעית עבור גופי תשתית ולכלל אזרחי המדינה. שיפורים עתידיים נוספים כוללים בין השאר: שילוב יחידות התרעה מקומיות (שיותקנו במוסדות חינוך) עם המערכת הארצית, הוצאה  אוטומטית ומהירה של מפות נזק משוער לצורך קבלת תמונה ראשונית של הנזק בחדר המצב הלאומי בתוך זמן קצר, ושילוב מערכות גילוי בשיטות נוספות, כגון GPS בזמן אמיתי, עם מערכת ההתרעה.


 

 

תכניות עבודה ל"תרועה" - 2018-2019

עבור לתוכן העמוד