היסטורית ההרמה והאקסומציה של הר חרמון

חוקרי המכון:  רם וינברגר

מספר פרויקט: 40468

מימון: אוניברסיטת בן גוריון

רקע וחשיבות המחקר:
הר חרמון מהווה ביטוי למבנה אנטיקלינלי משמעותי באזור בו טרנספורם ים-המלח ורצועת הקימוט והשבירה של הפלמירידים נפגשים. מעוות אינטנסיבי הכולל קימוט, שבירה ורוטציה פנימית של בלוקים קושר את יצירת המבנה לפעילות הטקטונית של "הקשת הסורית" ו/או ללחיצה צעירה יותר לאורך כיפוף ימני בטרנספורם ים-המלח. עם זאת, ראיות מבוססות אודות התפתחות המבנה בזמן והקשר שלו לתהליכים טקטוניים רגיונליים עדיין חסרות. במחקר הנוכחי מיושמת תרמוכרונולוגיה של טמפרטורות נמוכות באפטיט בשילוב עם ניתוח גיאומורפולוגי וסטרוקטורלי על מנת להגדיר את זמן, אופי ומידת ההרמה והאקסומציה במרחב החרמון.

מטרות:
1. ניתוח שלבי הקימוט, ההרמה והאקסומציה של מבנה החרמון.
2. בחינת קיומה של הרמה דיפרנציאלית במבנה החרמון בין בלוקים שונים המופרדים על ידי העתקים.
3. הרחבת ההבנה של מבני הקשת הסורית וטרנספורם ים-המלח בצפון, זמן פעילותם והיחס ביניהם על ידי ניתוח זמן ההרמה והקימוט של מבנה החרמון.

שיטות:
1. עבודת שדה.
2. תרמוכרונולוגיה בשיטת (U-Th)/He באפטיט.
3. ביצוע חתכי בסקינג (busking).
4. ניתוח טופוגרפי וגיאומורפולגי בעזרת כלי ממ"ג.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ד"ר איתי חביב, פרופ' יהודה אייל, פרופ' חיים בנימיני, נועם יוסף-חי – אוניברסיטת בן גוריון

עבור לתוכן העמוד