ראשיתה של חקלאות הטראסות העתיקה בהרי יהודה: תיארוך ארכיאולוגי ומוחלט

חוקרי המכון:  נעמי פורת, יואב אבני

מימון: הקרן הישראלית למדע (ISF)

רקע וחשיבות המחקר:
טראסות חקלאיות קדומות הבנויות אבן מאפיינות את אזור ההר בחבל הים תיכוני בישראל. הקמת המבנים ההנדסיים הללו שינתה לחלוטין את אופיו הטיבעי של האזור והפכה שטחי טרשים וחורש לשטחים מעובדים אגב השקעת עבודה עצומה. הפיכת חלקים נרחבים של מורדות ההרים לשטחי חקלאות העלתה את כושר הנשיאה של האזורים ההררים ואפשרה את התפתחותם של כפרים ואף ערים במרחב ההררי. למרות חשיבותם, מערכות אלה לא תוארכו מעולם באמצעי תיארוך מתקדמים וזמן הקמתם נותר לא ידוע. גם השפעתם הסביבתית של מבנים אלה ואף מקורה של הקרקע החקלאית האצורה בהם לא נחקרו מעולם.

מטרות:
1. חקר משולב באמצעים גיאולוגיים, גיאומורפולוגיים וארכיאולוגיים של תופעת הטראסות החקלאיות בהרי יהודה.
2. תיארוך בשיטת ה- OSL   של הקרקעות האגורות מאחורי המתקנים החקלאיים ובאופן זה לתארך את המתקנים עצמם.
3. לקבוע את מקור האדמה החקלאית.

שיטות:
1. תיארוך של כ- 100 דוגמאות קרקע בשיטת ה-OSL
2. סקר גיאולוגי וגיאומורפולוגי של אתרי העבודה לזיהוי מקורות הקרקע.
3. האנליזות ל-OSL  יתבצעו במעבדה במכון הגיאולוגי

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' יובל גדות – אוניברסיטת תל אביב
דר' גדעון אבני – ראשות העתיקות

 

 


 

עבור לתוכן העמוד