פיתוח טכנולוגיות LIDAR חדישות לניתוח וכימות ברזולוציה גבוהה של תהליכי ארוזיה העומדים מאחורי הרס תשתיות בדרום ישראל

חוקרי המכון:  יואב אבני

מימון: המשרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
בדרום ישראל ובאזור ים המלח נבנים רוב קווי התחבורה, הגשרים, קווי הולכת המים, הדלקים והחשמל בתווך של משקעים אלוביאליים דקי גרגר שהושקעו לאורך העמקים במהלך הפלייסטוקן. במקביל מתרחשים באותם אזורים תהליכים אגרסיביים של סחיפת התשתית האלוביאלית וסחף קרקע היוצרים פגיעה קשה במתקני תחבורה, גשרים, צינורות מים ודלקים, קווי מתח גבוה – למעשה כל התשתיות הקוויות של מדינת ישראל בדרום הארץ חשופות להרס ארוזיבי בקצב גבוה. תהליכים אלה אף יוצרים סיכון לחיי אדם, למשל בזמן נפילת גשרים במהלך שיטפונות (כמו למשל במהלך נפילת גשר נחל ערוגות ב- 2001 וגשר נחל ניצנה ב- 2010). סיכון נוסף מתפתח כתוצאה מסחיפה פעילה של ראשי ערוצים עמוקים המשנים את מיקומם מידי שנה לאורך העמקים האלוביאליים לאורך של עד מאות מטרים, דבר היוצר סיכון גבוה לכלי רכב, אזרחיים וצבאיים, הנעים בדרכי העפר, בעיקר בשעות החשיכה. הניטור שבוצע עד עתה השתמש באמצעי מדידה פשוטים וכלל מעקב אחרי סחף קרקעות לס אלוביאלי באזור הר הנגב וסחיפת התשתית הפיסית של מניפות סחף הולוקניות ומשטחי בוץ באזור ים המלח.

מטרות:
גיוס היכולות המתקדמות של טכנולוגיית ה- LIDAR  (סורק לייזר מונחה GPS ברזולוציה גבוהה) לניטור מתקדם, איכותי וכמותי, ברזולוציה גבוהה, של מגוון תופעות סחיפת התשתית הפיסית במרחב דרום ישראל וזאת על מנת ללמוד על סיבותיה ותהליך התפתחותה על ציר הזמן.

שיטות:
עיקר העבודה מתמקד בהשוואה אוטומטית של סריקות  לייזר קרקעי שבוצעו בשנת 2009-2011 לאלה הצפויים להתקבל בשנים הבאות באתרי המבחן. עיבוד הנתונים יבוצע על ידי פרופ' פילין מן הטכניון. בנוסף יערך ניטור הידרולוגי וגיאומורפולוגי על ידי צוות משותף של חוקרים מהמכון הגיאולוגי  ומהטכניון (בעיקר על ידי סטודנט לתואר שני שהוא תלמיד הטכניון).

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' שגיא פילין – הטכניון העברי בחיפה

עבור לתוכן העמוד