פליאואקלים

המחקרים המתבצעים באגף לגיאוכמיה כוללים מחקרים המתמקדים בשיחזור האקלים הקדום בחצי מיליון השנים האחרונות באמצעות משקעי מערות, משקעי אגמים, קרקעות  ועוד. חשיבות מחקרים אלו היא בראיה העתידית של הצפוי לאזורנו במידה ויתרחשו שינויי אקלים משמעותיים כגון השפעת התחממות כדור הארץ.

תיארוך משקעי קלציט בשיטת אורניום עופרת לקביעת גילי פעילות העתקים ושלבי התרוממות: דוגמא מהעתק ים המלח

אקלים וסביבה בגליל המערבי והקשר להתיישבות האדם באזור זה בתקופה שבין 250-15 אלף שנה לפי משקעי מערה המצויים באסוציאציה עם ממצאים ארכיאולוגיים

איזוטופים יציבים של Sr בקרקעות וקרבונטים ראשוניים פרויקט ה TRION

הקדוח העמוק של ים המלח - חלון להיסטוריה האקלימית של האזור ברביעון העליון

פרקציונציה איזוטופית של מתכות המעבר והתנהגות מרכיבים של ברזל בספרופלים מהפליסטוקן המאוחר: מבט ברזולוציה גבוהה

שינויי אקלים עונתיים במשקעי מערות מהאגן המזרחי של הים התיכון המתגלים במחקרים ברזולוציה גבוהה

ניטור הרכב המים בתווך הבלתי רווי של חבורת יהודה (מערת שורק)

עבור לתוכן העמוד