איזוטופים יציבים של Sr בקרקעות וקרבונטים ראשוניים פרויקט ה TRION

חוקרי המכון:  מוטי שטיין, לודויג הליץ, איתי גבריאלי

מימון: DFG

רקע וחשיבות המחקר:
ההתקדמות שנעשתה בעשור האחרון בשיטות המדידה המס ספקטרומטריות הובילה לאפשרויות חדשות בשימוש בסדרת האיזוטופים היציבים המכונים.” non-traditional stable isotopes”  אלה כוללים בין השאר את האיזוטופים היציבים של Sr , Mg, Ca. מדידת נפיצות האיזוטופים האלה בסלעים שונים פתחה אפשרויות חדשות למחקר תנאים סביבתיים כגון תנאי השקעה של מינרלים קרבונטים ראשוניים בסביבות יבשתיות וימיות. המחקר הנוכחי הנקרא "פרויקט ה TRION " הינו פרויקט טרי-לטרלי בין גרמניה ,ישראל והרשות הפלשתינית וממומן על ידי הקרן הלאומית הגרמנית למדע. קבוצת המחקר הישראלית במכון הגיאולוגי ובאוניברסיטה העברית בודקת את הפרקציונציה באיזוטופים של סטרונציום בתהליכי יצירת המינרלים הקרבונטים המהווים חלק מהרכב קרקעות ההר בישראל וכן בתהליכים של השקעת קרבונט ראשוני במערות נטיפים ומעיינות (טרוורטינים). הנתונים ישמשו לקביעת תנאי ההשקעה הראשונים והמשניים של המינרלים הקרבונטים. למחקר זה היבטים חדשניים וחלוציים והוא מגלם פיתוח שיטה מדעית חדשה בעלת פוטנציאל יישום להבנת תנאי השקעה של קרבונטים מסביבות יבשתיות וימיות .


מטרות:
אפיון תהליכי השקעת קרבונטים (ראשוניים ומשניים) המהווים חלק מהרכב קרקעות ההר בישראל.

שיטות:
אסוף דוגמאות חתכי קרקע לאורך פרופיל גשם (דרום-צפון בגב ההר ושיפוליו) מדידות מס ספקטרומטריות של האיזוטופים של סטרונציום בקרקעות  (במרכיבים הקרבונטי והסיליקטי) ובמים הנשטפים מהקרקעות ומשקיעים קרבונט משני (למשל במערות נטיפים).

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ. בעז לזר האוניברסיטה העברית ירושלים

עבור לתוכן העמוד