שינויי אקלים עונתיים במשקעי מערות מהאגן המזרחי של הים התיכון המתגלים במחקרים ברזולוציה גבוהה

חוקרי המכון:  אבנר אילון, מירה מטיוס (יובל בורשטיין – סטודנט לדוקטורט)

מימון: הקרן הדו-לאומית - BSF

רקע וחשיבות המחקר:
מטרת המחקר לנטר ברזולוציה גבוהה את מי מערת שורק ולהבין כיצד שינויים בהרכב איזוטופי ובהרכב יסודות קורט נירשמים במשקעי מערה רצנטיים.
במחקר זה מתבצעים במקביל אנליזות איזוטופיות של יסודות קורט והרכבים איזוטופיים של חמצן פחמן ומימן במים ובמוצקים רצנטיים. כמו כן נבדקים משקעי מערה עתיקים יחסית באמצעות מיקרוסקופית לייזר וSIMS בשיתוף פעולה עם פרופ גון וולי מאוניברסיטת וויסקונסין. נושא נוסף שנבדק הוא היישום של איזוטופים מוצמדים 47  כמדדים לטמפרטורה בשיתוף פעולה עם ד"ר אפק מאונירסיטת ייל.

מטרות:
מטרות המחקר ללמוד מה התרומה של הטמפרטורה, הרכב המים ועונתיות לרקורד האיזוטופי של משקעי מערות שהם המדד לשינויי אקלים.

שיטות:
בארץ נעשות אנליזות של הרכב מים (אנליזות איזוטופיות ויסודות קורט, נמדדים הרכבים איזוטופיים של חמצן פחמן ומימן ונעשה תיארוך בשיטת אורניום תוריום. עבודת השדה והדיגום מתבצעים בארץ. במעבדות בחול נקבע ההרכב האיזוטופי של חמצן ברזולוציה גבוהה באמצעות SIMS ונעשות אנליזות של איזוטופים מוצמדים.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
אלן מטיוס, חגית אפק, גון וולי

עבור לתוכן העמוד