הנאוגן בישראל

חוקרים: עזרא זילברמן, עמיר סנדלר, מוטי שטיין

מימון: פנימי

רקע וחשיבות המחקר:
במסגרת מחקר שנערך בחמש השנים האחרונות על החתך של תצורות בירה וגשר בצפון ישראל, נאספה כמות גדולה של נתונים מתחומים שונים: כרונולוגיה, סטרטיגרפיה, פאלאונטולוגיה, פטרוגרפיה, יחסי סטרונציום ( (87Sr/86Srביחידות הסדימנטריות של תצורות בירה וגשר ופאליאוגיאוגרפיה של האגנים הנאוגניים בצפון ישראל. במקביל, נאספו נתונים חדשים מהסדימנטים הנאוגנים בתעלת באר שבע בעזרת קידוחי גלעין שנעשו עבור התכנון של תוואי כביש 6 וכן במסגרת המיפוי הנערך כיום בגיליון באר שבע.
בכוונתנו להמשיך ולעבד את הנתונים שנאספו ולהרחיב את המחקר לחתכים נוספים בצפון ודרום ישראל.
הצעת מחקר להמשך העבודה על חתכים נאוגניים בבקע ים המלח שהוגשה ל ISF בשנת 2013 זכתה לציון גבוה אך לא קיבלה מימון ואנו מתכוונים להגישה מחדש בשנה הנוכחית.

מטרת המחקר:
הרחבה והעמקה של הידע הקיים לגבי הפלאוגיאוגרפיה וסביבות ההרבדה הנאוגניות בישראל בדגש על בקע ים המלח ותעלת באר שבע. ברור התוואי והזמן של החדירה הימית שהיוותה את המקור של מלח סדום, לאור הפיזור הגדול של הגילים (3-13 מיליון שנה) שהתקבלו בשיטות השונות לתמלחות מהן שקעה תצורת סדום.

שיטות המחקר:
במידה ולא יתקבל מימון להמשך הפרוייקט, נתמקד בעיבוד הנתונים הקיימים תוך ביצוע השלמות בקנה מידה מצומצם לסגירת פערים בידע הקיים לצורך פירסום תוצאות המחקר הנוכחי. נושא ייחודי שיתבצע השנה הוא שיתוף פעולה עם המומחה #1 בעולם לבנטוניט (מיוון) כדי לאשש את האבחנה הראשונית של זיהוי יחידות הבנטוניט ולאפיין את תהליכי הדיאגנזה המוקדמת בהן, נושא שטרם נחקר בעולם.
אם תאושר ההצעה שתוגש ל ISF, יורחב המחקר בעזרת מילגאי למספר שנים.

עבור לתוכן העמוד