מקור המקטע הדק בתצורת חצבה

חוקרי המכון:  יהודית הרלבן ורני קלבו

מימון: המשרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
מטרת המחקר העיקרית היא בחינת מסלול ומקור הסדימנטים שהורבדו בתצורת חצבה. המוטיבציה למחקר הנוכחי היא יצירת הבנה מעמיקה יותר של מקורה של תצורת חצבה ומסלולה בכדי שניתן יהיה להשוותה בעתיד עם הסדימנטים הקלסטים ששקעו באוליגוקן-מיוקן אל מול חופי ישראל, בחלקי הים העמוק של אגנט הלבנט. למקור הסדימנטים ולמסלול ההובלה, חשיבות גדולה בהבנת התהליכים ליצירה של מאגרי נפט וגז. מכיוון שאחד ממסלולי הסדימנטים האפשריים אל אגן הלבנט עובר כנראה בישראל וסביר גם שהותיר את חותמו בה, הרי שלאינפורמציה כזו חשיבות כפולה הן מבחינת סלעי המקור למאגר והן מבחינת מסלול ההסעה. המחקר הנוכחי יתמקד בתצורת חצבה המיוקנית המוכרת במחשופים רבים לאורך הערבה והנגב, והמייצגת השקעה נרחבת שהשתרעה מאזור ירדן, דרך הנגב ועד לקו החוף המיוקני באזור באר שבע.
המתודולוגיה המוצעת עבור המחקר הנוכחי היא בחינה גיאוכימית רבת-משתנים של המקטע הדק ברצף הקלסטי ממחשופים עיקריים של תצורת חצבה בישראל. בחינה זו תאפשר השוואה הן אל המקור האפשרי והן של התהליכים עם הרצפים הקלסטיים של אגן הלבנט. במסגרת המחקר המוצע ייושמו סמנים (proxies) גיאוכימיים ידועים המשמשים לבחינת מקור סדימנטים ביניהם סטרונציום, עופרת, נאודיניום ועפרות נדירות במרכיבים שונים של הסדימנט (מינרלים כבדים, חרסיות ופלדספרים). באופן זה ניתן יהיה לעקוב אחרי מקורות אפשריים, תהליכי הובלה וכן מחזור אפשרי של חתכים קלסטיים עתיקים. לכל אלו השלכה משמעותית להבנת מקור הסדימנטים באגן הלבנט ומכאן התרומה הצפויה של המחקר המוצע.
למכון הגיאולוגי כל הכלים והידע הדרוש לביצוע המחקר באופן היעיל והטוב ביותר. לחוקרים המובילים הבנה נרחבת ומעמיקה של הגיאולוגיה של תצורת חצבה ומקורות אפשריים לחתך הקלסטי באזורנו וכן ידע נרחב ביישום כלים גיאוכימיים בשאלות מחקר דומות.

מטרות:
מטרת המחקר העיקרית היא בחינת מסלול ומקור הסדימנטים שהורבדו בתצורת חצבה.

שיטות:
1. דיגום חתכים אופייניים של חצבה.
2. הפרדת מינרלים כבדים ואחרים בשיטות מקובלות (חלק במעבדה באוניברסיטה העברית).
3. קביעת ההרכב הכימי הכולל של המינרלים המופרדים.
4. קביעת ההרכב האיזוטופי של המקטעים השונים בשיטת הנהוגות במכון (Sr, Nd. Pb).

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' דב אביגד – האוניברסיטה העברית

עבור לתוכן העמוד