הבחנה בין מסלולי הפירוק של מזהמים אורגניים מוכלרים ע"י אנליזה איזוטופית של פחמן וכלור

חוקרי המכון: פאינה גלמן , לודויג הליץ

מימון: GIF

רקע וחשיבות המחקר:
זיהום מים ע"י תרכובות אורגניות מוכלרות הינה בעיה אקטואלית בישראל. פירוק של התרכובות האלה יכול להתרחש בשני מסלולים עיקריים: פירוק בתנאים מחמצנים  ודה-כלורינציה מחזרת. למעשה, מהמקרים הידועים, דגרדציה בתנאים מחזרים הינה משמעותית יותר, ואילו בתנאים מחמצנים הדגרדציה כמעט ולא מתרחשת. בפרויקט הנוכחי אנו מתכוונים להשתמש באנליזה איזוטופית דו-ממדית (כלור ופחמן) והבנת מנגנוני הפירוק של תרכובות מוכלרות והערכת קצב פירוקם באקוויפר.

מטרות:
1. פיתוח שיטה רובסטית ומדוייקת לאנליזה איזוטופית של כלור
2. שימוש באנליזה איזוטופית של פחמן וכלור להבנת תהליכי פירוק של מזהמים מוכלרים באיזור רמת השרון

שיטות:
1. פיתוח שיטה לאנליזה איזוטופית של כלור ב GCMCICPMS
2. מדידות קבועי פרקציונציה של כלור ופחמן בניסויי פירוק במעבדה
3. מדידת הרכב איזוטופי של תרכובות מוכלרות בשדה

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ד"ר ענת ברנשטיין- שדה בוקר
ד"ר מרטין אלסנר- HELMHOLTZ CENTER

עבור לתוכן העמוד