גיאוכימיה של גופי מים

נושא משק המים בישראל בכלל, ובעיות זיהום ואבטחת איכות מים בפרט הם בעלי חשיבות עליונה למדינת ישראל. במחקרים אלו  נמדדים ריכוזי היסודות השונים בגופי המים השונים החל ממעיינות, מי תהום, דרך מי ים תיכון ומפרץ אילת וכלה בעמודת המים של ים המלח.  מעבר לניטור גופי המים חשובים אלו, חוקרי האגף יוזמים מחקרים בנושאי הבנת תהליכים, פיתוח שיטות אנליזה וכן זיהוי זיהומים והערכת מחזורם בגופי המים. מחקרים כגון שטפי זרחן וחנקן בכנרת, ניטור ותהליכים ביחס למתכות כבדות,  שימוש ברדיום בכנרת כסמן לשפיעת מים מליחים וכן השפעת מובל השלום על בולענים והלבנה בים המלח. מחקרים אלה מקדמים את הבנת משק המים  בארץ  וניהולו.

איזוטופים של ראדיום כעוקבים לשפיעת מלח לאגם הכינרת

מתכות כבדות בכנרת

עבור לתוכן העמוד