מיצוי וזמינות יסודות קורט ביישום במס"א (בוצת שפכים מיוצבת בעזרת סיד ואפר פחם מרחף) בקרקעות חקלאיות

חוקרי המכון:  נדיה טויטש

מימון: מנהלת אפר הפחם

רקע וחשיבות המחקר:
בוצת שפכים עירונית היא מוצר לוואי מתהליך הטיהור במתקן טיהור שפכים (מט"ש). הבוצה מורכבת בעיקר מחומר אורגני, אך מכילה גם מתכות כבדות ופתוגנים (חיידקים גורמי מחלות). בעקבות הנחיות המשרד להגנת הסביבה להפסיק את הזרמת בוצת השפכים של השפד"ן לים, ייצוב הבוצה נעשה בעזרת סיד ואפר פחם מרחף (במס"א) בטכנולוגיית  N-Viroלייצור דשן. מסגרת LEAF (Leaching Environmental Assessment Framework) הינה חדשנית וכוללת אוסף של ארבע שיטות שטיפה המלווים בתוכנה ייעודית לניהול נתונים המאפשרת מידול והערכה של היבטים סביבתיים. שילוב תוצאות הניסיונות בעציצים עם אפיון החומרים בשיטות LEAF יאפשר הערכה עתידית של שטיפת יסודות בעייתיים בהינתן הרכב אפר פחם.

מטרות:
1. לכמת במתכונת LEAF את רמת השטיפה של יסודות קורט המשתחררים מאפר פחם ומבמס"א.
2. לבחון את יכולת קליטתם ע"י צמחים.
3. להעריך את הסיכונים הכרוכים ביישום אפר פחם מרחף בקרקע ליעוד חקלאי.

שיטות:
1. אפיון גיאוכימי של חומרי הגלם (קרקעות, בוצה, אפר פחם ובמס"א) – הרכב כללי ומיצוי בשיטות LEAF (אפיון עקומות שטיפה כפונקציה של רמת חומציות).
2. ניסויי עציצים (בוולקני).
3. אפיון גיאוכימי במתכונות LEAF של תערובות הקרקע וניסויי קולונות בהרכב זהה לאלו של ניסויי העציצים.
4. עיבוד התוצאות במתכונת LEAF (תוכנת LeachXS).

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ד"ר פנחס פיין – מכון וולקני
פרופ’ דיויד קוסון – אוניברסיטת ונדרבילט, ארה"ב
ד"ר הנס ון דר סלוט – ייעוץ הנס ון דר סלוט, הולנד

עבור לתוכן העמוד