ראשיתה של חקלאות הטראסות העתיקה בהרי יהודה: תיארוך ארכיאולוגי ונומרי


חוקרי המכון:  נעמי פורת, יואב אבני

מימון: הקרן הישראלית למדע  ISF

רקע וחשיבות המחקר:
טראסות חקלאיות קדומות הבנויות אבן מאפיינות את אזור ההר בחבל הים תיכוני בישראל. הקמת המבנים ההנדסיים הללו שינתה לחלוטין את אופיו הטבעי של האזור והפכה שטחי טרשים וחורש לשטחים מעובדים אגב השקעת עבודה עצומה. הפיכת חלקים נרחבים של מורדות ההרים לשטחי חקלאות העלתה את כושר הנשיאה של האזורים ההררים ואפשרה את התפתחותם של כפרים ואף ערים במרחב ההררי. למרות חשיבותם, מערכות אלה לא תוארכו מעולם באמצעי תיארוך מתקדמים וזמן הקמתם נותר לא ידוע. גם השפעתם הסביבתית של מבנים אלה ואף מקורה של הקרקע החקלאית האצורה בהם לא נחקרו מעולם.
 
מטרות:
1. חקר משולב באמצעים גיאולוגיים, גיאומורפולוגיים וארכיאולוגיים של תופעת הטראסות החקלאיות בהרי יהודה.
2. תיארוך בשיטת ה-OSL   של הקרקעות האגורות מאחורי המתקנים החקלאיים ובאופן זה תיארוך מועד בניית הטרסות.
3. לקבוע את מקור האדמה החקלאית.

שיטות:
1. סקר גיאולוגי וגיאומורפולוגי של אתרי העבודה לזיהוי מקורות הקרקע.
2. תיארוך של כ- 100 דוגמאות קרקע בשיטת ה-OSL במעבדת המכון הגיאולוגי
3. מדידות של תכולת קרבונט במכון הגיאולוגי

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' יובל גדות – אוניברסיטת תל אביב
דר' גדעון אבני – רשות העתיקות

עבור לתוכן העמוד