מאפיינים פילוגנטים ואקולוגים של פורמיניפרים בנתונים לספסיים במפרץ אילת ובחוף הים התיכון הישראלי


חוקרי המכון:  אורית חיימס-קפצן, אהובה אלמוגי-לבין

מימון: הקרן הלאומית למדע

רקע וחשיבות המחקר:
אפיון פילוגנטי ואקולוגי של מספר מיני פורמיניפרים גדולים נושאי אצות שיתופיות שהיגרו בשנים האחרונות מים סוף לים התיכון הישראלי.

מטרות:
1. מציאת השונות הגנטית אצל פורמיניפרים גדולים נושאי אצות שיתופיות ה"חשודים" כמהגרים לספסיים.
2. אפיון מורפולוגי מקיף של הפורמיניפרים המהגרים וקבלת תמונה גנטית-מורפולוגית כללית להגדרת כל מין.
3. אפיון הקשר הגנטי בין הפורמיניפר לאצות השיתופיות שהוא מכיל
4. השוואת סביבות המחיה בהן חיים אותם מיני הפורמיניפרים בים האדום ובים תיכון
5. בדיקת ההשפעה הסביבתית של הפורמיניפרים המהגרים על האוכלוסיה המקומית

שיטות:
במהלך 4 שנים נדגום בצלילה (באמצעות סירת מנוע קטנה) 2 תחנות באילת (טור ים ואזור המכון הבינאוניברסיטאי) ובמקביל נדגום 2 תחנות בצפון הים התיכון הישראלי (אכזיב ושקמונה, חיפה). בכל דיגום ילקחו סדימנטים / אצות / חלוקים / הלופילה משטח מוגדר, כדי לבדוק ולאפיין מיהם מיני הפורמיניפרים הגדולים נושאי הסימביונטים שחיים שם. בנוסף בכל דיגום יבדקו משתנים סביבתיים בעמודת המים (טמפ' מליחות, חמצן מומס, רמת עכירות, ערכי הגבה, כלורופיל).
עבודת המחקר תתחלק לשני חלקים: עבודה גנטית מקיפה על מספר מצומצם של מיני פורמיניפרה גדולים שיידגמו רק 4 פעמים בשנה.
עבודה עונתית כמותית, טקסונומית ומורפולוגית של כל מיני הפורמיניפרים הגדולים נושאי הסימביונטים שיימצאו בתחנות הדיגום, בין עומקי מים 0-30 מ'.
צילום מינים נבחרים (גם לעבודה הגנטית וגם לטקסונומית) במיקרוסקופ אלקטרוני סורק והגדרה איכותית וכמותית באמצעות בינוקולר של מיני הפורמיניפרה שימצאו בכל תחנה באילת ובים תיכון.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' סיגל אברמוביץ – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
פרופ' יאן פבלובסקי, אוניברסיטת ג'נבה, שוויץ

עבור לתוכן העמוד