כימות מאזן הסדימנטים בסובב חוף הים התיכון בסקלות מרחביות ועיתיות שונות


חוקרי המכון: און כרובי, עודד כץ, עמית מושקין

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
רצועת חוף הים התיכון בישראל, כמו רב חופי העולם, הינה סביבה דינמית מאד. השינויים הטבעיים המתרחשים בסביבה זו הינם בסקלות זמן מגוונות, החל מימים בודדים, דרך חודשים, שנים ועד לסקלות זמן גיאולוגיות. כמו כן, לחץ האדם על סביבה זו הביא במאה השנים האחרונות לשינויים נוספים בסובב החופי. לימוד על מאזן הסדימנטים בסובב החופי ואופיים, מאפשר הבנת התהליכים הטבעיים והאתרופוגנים באזור זה. למרות שמאזן הסדימנטים נחקר בעבר, רב המחקר התמקד בשיטות שדה ותצלומי אוויר אשר דיוקם יחסית נמוך. כמו כן, עדיין לא ברור הקשר הסדימנטולוגי בין מצוק החוף, חוף הים, וקרקעית הים הרדוד. במחקר זה ננסה להעריך את מאזן הסדימנטים בסובב החופי באמצעות נתוני לידר מוטס ובמדידות שדה. מדידות השדה ילוו בדיגום חול לאנליזת גדלי גרגר להבנת הקשר הסדימנטולוגי בין היחידות השונות וכיצד נתונים אלו משתלבים במאזן הסדימנטים הכללי. תוצאות המדידות ישתלבו בתוך מודל אנליטי/נומרי היאפשר לחזות שינויים בחוף עבור תנאי סביבה משתנים.

מטרות:
הבנת המערכת הסדימנטרית וכימות מאזן הסדימנטים באזור חוף הים התיכון (מצוק-חוף ים-מדף יבשת רדוד) בסקלות מרחביות ועיתיות שונות.

שיטות:
1. הערכת מאזן הסדימנטים בחוף הים ואופיים בסקלה עיתית גבוהה ובסקלה מרחבית נמוכה באמצעות  מדידות שדה טופוגרפיות של החוף, הים הרדוד והמצוק (GPS-RTK and Ground based LIDAR) , ומדידות גדלי גרגר של סדימנטים. יערכו מדידות טופוגרפיות חוזרות במספר אתרים נבחרים לאורך חוף הים, כאשר בחלק מהמקומות נדגום את הסדימנטים המרכיבים את המצוק, חוף הים, וקרקעית הים הרדוד (עומק עד 4 מטר). המדידות הטופוגרפיות ואיסוף הדוגמאות יערכו שוב באותם אתרים כל כמה שבועות-חודשים ללימוד על השינוי שחל במאזן הסדימנטים ובאופיים בעונות שונות ולאחר סופות בודדות.
2.  הערכת מאזן הסדימנטים בחוף הים בסקלה עיתית נמוכה ובסקלה מרחבית גבוהה באמצעות מדידות גובה טופוגרפיות מוטסות (Airborne LIDAR). השוואה של  נתוני לידר מוטסים משנים שונות תאפשר כימות של מאזן הסדימנטים  במערכת מצוק - חוף ים - מדף יבשת רדוד לאורך זמן רב וברזולוציה מרחבית גבוהה. 
3. תוצאות הערכות מאזני הסדימנטים יוזנו לתוך מודל אנליטי/נומרי אשר יפותח בשיתוף פעולה עם חוקרים מארה"ב (ראה שותפים למחקר) המובילים בתחום של מידול תהליכים חופיים.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' בראד מוריי (Brad Murray) – אוניברסיטת דיוק, ארה"ב
ד"ר פטריק לימבר (Patrick Limber) – אוניברסיטת פלורידה, ארה"ב

 

עבור לתוכן העמוד