סטרטיגרפיה וחקר תת הקרקע

מנהל: ד"ר רני קלבו


תיאור תפקידים עיקריים של האגף:
1. ביצוע מחקר בסיסי ובניית ידע לגבי המרחב הגיאולוגי התת קרקעי, מעומקים כלכליים ועד טקטוניים, בשטח היבשתי של ישראל ובמרחב המים הכלכליים (EEZ).
2. מיפוי והבנת התהליכים הגיאולוגיים העכשוויים והסיכונים הגיאולוגיים בקרקעית הים במרחב המים הכלכליים של ישראל וברצועת חוף הים התיכון.
3. תיארוך ופיתוח שיטות תיארוך של אירועים גיאולוגיים צעירים (חצי מיליון שנה).
4. האגף מופקד על ארכיב הנפט הלאומי.


 


 

נושאי מחקר

המעבדות באגף

עובדי האגף

עבור לתוכן העמוד