התאמת פונקציות נזק בתהליך הדמיית נזקים בטבריה כמקרה בוחן

חוקרי המכון:  צפריר לוי ועמוס סלמון

מימון: משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

רקע וחשיבות המחקר:
הערכה כמותית של הנזק הצפוי במדינת ישראל עקב רעידת אדמה חזקה חשובה ביותר לאיתור אזורים בעלי סיכון סייסמי גבוה, הערכת סיכונים ומזעור נזקים. הצורך בהערכת נזקים כמותית בישראל לפני רעידת אדמה נובע מהעובדה שמאז הקמת המדינה לא התרחשו בישראל רעידות אדמה חזקות שגרמו נזק משמעותי ואין מידע ביחס לתגובת המבנים השונים בעת רעידת אדמה. המחקר הנוכחי מתבצע בעיר טבריה שניבחרה כמקרה בוחן. טבריה ממוקמת בסמוך להעתק ים המלח ומצויים בה מספר רב של בנינים ישנים שחלק ניכר מהם ממוקם על גבי מדרונות הרגישים לכשל בעת רעידת אדמה.  המחקר מסווג קבוצות בניינים טיפוסיות ומתאים עבורם בתהליך סיפרתי פונקציות נזק חדשות ומשלב אותם בתהליך הדמיית רעידת אדמה ונזקים. המחקר אמור להוות מודל להערכת סיכונים (Risk assessment) בישובים אשר ממוקמים לאורך העתק ים המלח בהיבטים האנושיים, הנדסיים וגיאולוגיים-גיאופיסיים. מסקנות של המחקרים הללו ישולבו בתהליך של הערכת סיכונים ונזק בישראל.

מטרות:
פיתוח והתאמת פונקציות נזק לקבוצות בניינים טיפוסיות ושילובן בהדמיות נזקים בישראל

שיטות:
1. סווג טיפוסי הבניינים בטבריה.
2. הדמייה ספרתית הנדסית של חוזק המבנים בטבריה
3. הרצות סימולאציות נזק

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
אוהד לוי, פרופ' יגאל שוחט ופרופ' דויד אורנאי, הנדסת בנין-אוניברסיטת בן גוריון. דר' לימור אהרונסון-דניאל, רפואת חרום-אוניברסיטת בן גוריון

עבור לתוכן העמוד