מחקר וניטור תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם, תת פרויקט: מעקב אחר אזורי שקיעה הדרגתית

חוקרי המכון:   גדעון בר, מאיר אבלסון

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
בולעני ים המלח מלווים בשקיעות קרקע הדרגתיות לפני, תוך כדי, ואחרי יצירתם. שקיעות אלה מספקות מידע לגבי מידת הפעילות של הבולענים ומאפשרות לעתים קרובות לזהות אזורים בהם יתפתחו בולענים עתידיים. מידע זה חיוני להמשך פיתוח חופי ים המלח והתעשיות שלצדו. המחקר משמש כבסיס מדעי למערכת עתידית של התרעה לבולענים.

מטרות:
מיפוי ומעקב אחרי אזורי שקיעת קרקע הדרגתית באזור חופי ים המלח על מנת לאתר: 1. בולענים לפני קריסתם, 2. אזורים מאוכלסים ואזורי פיתוח בסכנה, 3. פגיעות אפשריות בתשתיות כגון כבישים וסוללות בריכות האידוי.

שיטות:
א. אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים - InSAR, וטכנולוגיית המחזירים הקבועים (PSInSAR). ב. בניית סדרות זמן מפורטות של שקיעות הקרקע. ג. קביעת הקשר בזמן ובמרחב בין הבולענים לאזורי השקיעה ההדרגתית.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ד"ר איתי חביב, אוניברסיטת בן גוריון
אלי רז, מרכז מדע ים המלח וערבה
ד"ר רן נוף, המכון הגיאופיסי
Dr. Simone Atzori, INGV, Rome, Italy
Dr. Stefano Salvi, INGV, Rome, Italy
 

עבור לתוכן העמוד