ניתוח דפורמצית קרום כפי שמתקבלת ממדידות הרשת הגיאודינמית של ישראל

חוקרי המכון:  יריב חמיאל, אוקסנה פיאטיברטובה

מימון: הועדה הבינמשרדית להערכות ישראל לרעידות אדמה, משרד ראש הממשלה

רקע וחשיבות המחקר:
עבודה זו עוסקת בניתוח דפורמצית קרום כפי שמתקבלת ממדידות הרשת הגיאודינמית של ישראל, רשת 1G, ורשת תחנות הקבע, רשת GIL. רשת 1G הוקמה על-יד המכון הגיאולוגי בתחילת שנות ה-90 במטרה למדוד את תנועות הקרום בישראל. הרשת כוללת כ-150 תחנות שאינן קבועות הפרושות בכל רחבי הארץ במרחקים של 10-20 ק"מ אחת מהשנייה. מדידות בתחנות 1G התבצעו במהלך 3 קמפיינים בשנים: 1996, 2002 ו- 2008. רשת תחנות הקבע, רשת ,GIL הוקמה בתחילת שנות ה-90 ע"י המכון הגיאולוגי, מרכז מיפוי ישראל (מפ"י), ואוניברסיטת תל-אביב. כיום הרשת מונה 19 תחנות קבע ברחבי הארץ בהן מתבצעות מדידות באופן רציף, בתדירות של 1 הרץ. המדידה שתבוצע במחקר זה תאפשר לבחון את אופי ומידת הדפורמציה של הקרום בכל ישראל, כאשר בפעם הראשונה נוכל לקבל הערכה טובה לא רק על הדפורמציה האופקית אלא גם האנכית.

מטרות:
1. הבנת אופי ומידת הדפורמציה האופקית והאנכית בישראל.
2. בניית מודל אשר יציג את התכונות המכניות של העתק ים המלח לאורך כל מדינת ישראל.
3. הקמת בסיס נתונים גיאודטי רחב ומעודכן לפני ואחרי רעידת אדמה בכל ישראל.

שיטות:
1. מדידות GNSS
2. ניתוח ועיבוד המדידות עם תוכנה יעודית
3. הצבת מודל פיסיקלי המסביר את התצפיות

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
המרכז למיפוי ישראל


עבור לתוכן העמוד