מערכת התרעה תרועה

"תרועה"- מערכת התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה בישראל

 

חוקרי המכון: יריב חמיאל, איתי קורזון, רבקה אמית, גידי בר, איתי גבריאלי,  יורם ביטון

מימון: מתוקף החלטת ממשלה

רקע וחשיבות המחקר:

ממשלת ישראל החליטה על הקמת מערכת התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה בישראל. המשימה הוטלה על המכון הגיאולוגי שבמינהל המחקר למדעי האדמה והים. המערכת תיבנה בשלושה שלבים: שלב ראשון – ימשך שנתיים, ובסופו המערכת תחובר למוסדות חינוך בלבד (באחריות המשרד להגנת העורף או משרד הביטחון); שלב שני – ימשך כשנה, ובמהלכו תיבחן המערכת, ייעשו בה שיפורים נדרשים, ובסופו היא תהיה מבצעית עבור מוסדות חינוך. בהסתמך על רעידות אדמה חלשות ותדירות, ביצועי המערכת ייבדקו במשך כל תקופת ההקמה ולאחריה, על מנת לשפרם ככל הניתן תוך כדי ניצול הידע וההתפתחות הטכנולוגית בתחום זה בעולם. בשלב השלישי – מעבר לשלוש שנים, המערכת תשודרג, יתווספו בה תחנות על פי הצורך, ויוקם מרכז שליטה ובקרה שני לגיבוי במיקום גיאוגרפי שונה. המערכת תיבדק, ולאחר שתימצא אמינה בסטנדרטים המקובלים במערכות המתקדמות בעולם ויצומצם המספר הצפוי של התרעות שווא, היא תהפוך למבצעית עבור גופי תשתית וכלל אזרחי המדינה, בכפוף להחלטות ותקציב מתאימים. שיפורים עתידיים נוספים, שאינם נכללים במסגרת הנוכחית, כוללים בין השאר: שילוב יחידות התרעה מקומיות (שיותקנו במוסדות חינוך) עם המערכת הארצית, יצור אוטומטי ומהיר של מפות נזק משוער, לצורך קבלת תמונה ראשונית של הנזק בחדר המצב הלאומי בתוך זמן קצר, ושילוב מערכות גילוי בשיטות נוספות.
מתווה ופריסת המערכת הסייסמית עליה תתבסס מערכת ההתרעה מסתמכים על המלצות של ועדת היגוי בינלאומית אשר זומנה על ידי המכון הגיאולוגי בעקבות החלטת הממשלה. בין השאר הומלץ לשלב במערכת החדשה את הרשת הסיסמית הפרושה כבר בישראל ומנוהלת על ידי האגף לסיסמולוגיה שבמכון הגיאופיסי. לפיכך הפרוייקט כולל גם את שידרוג התחנות הסיסמיות הקיימות לרמה המקבילה לתחנות הצפויות להבנות במסגרת הנוכחית. התוצרים הסופיים של הפרוייקט יכללו מערכת התרעה מפני רעידות אדמה המסתמכת על מערך איסוף נתונים (real time) צפוף ואמין.


 מטרות:
1. מתן התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה חזקות בישראל .
2. יצירת רשת סייסמולוגית אמינה ועדכנית לניטור רעידות אדמה בישראל.

 

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
המכון הגיאופיסי לישראל

עבור לתוכן העמוד