מזחילה על העתקים ועד רעידות אדמה: חקר העתק ים המלח בעזרת גיאודזיה וסייסמולוגיה

חוקרי המכון: יריב חמיאל ואיתי קורזון

 

 

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISF)

 

 

רקע וחשיבות המחקר:
המחקר המוצע עוסק בדפורמציה של קרום כדור הארץ לאורך העתק ים המלח, והוא מהווה למעשה המשך והרחבה של מחקר גיאודטי, המתבצע בשנים האחרונות, המנטר חמישה פרופילים גיאודטיים לאורך העתק ים-המלח. במחקר הנוכחי מתווסף נדבך נוסף והוא: מעקב סיסמי רציף של הפעילות לאורך ההעתק, בתוספת של מחקר מעמיק יותר של השדה הקרוב של ההעתק באיזור הפרופילים הגיאודטיים. המחקר ישלב שיטות סייסמיות, גיאודטיות ומודלים נומריים לצורך הבנה טובה יותר של גיאומטריית ההעתק ותכונותיו המכניות, ויאפשר הערכה טובה יותר של הסיכונים הסייסמים מהמקטעים השונים של העתק ים המלח.

 

 

מטרות:
1. מדידה ארוכת טווח של הדפורמציה לאורך העתק ים המלח.
2. ניתוח הפעילות הסייסמית לאורך העתק ים המלח.
3. פיתוח שיטה לשילוב נתונים גיאודטיים וסיסמיים.
4. הצבת מודל למבנה והתכונות המכניות של המקטעים השונים של העתק ים המלח.

 

 

שיטות:
1. איסוף והמשך בניית מאגר הנתונים הגיאודטי בעזרת מדידות של GPS, ועיבוד של הדמאות INSAR, לאורך 5 פרופילים החוצים את את העתק ים-המלח.
2. פריסה של רשת איסוף ניידת לאורך הפרופילים של מדידות ה- GPS, ובניית מאגר נתונים סייסמי ומיקרוסייסמי.
3. איכון של הרעידות בטווח המגניטודות של המכשירים M>~-2))
4. בניית פתרונות מכניים של הרעידות ע"י שימוש בשיטות: א. Focal Mechanism, ו- ב. Moment Tensor, בהתאם למגבלות המגניטודה של השיטות.
5. בניית מודל משולב גיאודטי-סיסמולוגי להבנת מכניקת השבירה והזחילה של ההעתקים, מיפוי מפורט של האיזורים הסיסמוגניים והאיזורים הזוחלים לאורך העתק ים-המלח.

עבור לתוכן העמוד