מעקב אחר הפן הביני באקויפר החוף

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי, איל שלו

מימון: רשות המים, האקדמיה למדעים

רקע וחשיבות המחקר:
הקשר בין הים לאקויפר הינו נושא חשוב שמשפיע על מליחות מי תהום ואיכותם ולכן גם על ניהול תקין של אקויפרים חופיים. המחקר הנוכחי מתמקד בגורמים המשפיעים על מיקום הפן הביני והסיבות לתנועתו בעיקר בהקשר של גיאות ושפל.

מטרות:
1. הבנת הגורמים שמשפיעים על מיקום הפן הביני.
2. הבנת השפעת גיאות ושפל על מי תהום.
3. פיתוח מודל מעבדתי שעוזר בהבנת תהליכים אלה.

שיטות:
1. מדידות בשדה.
2. טיפול סטטיסטי בנתונים.
3. הקמת מודל מעבדתי.
4. השוואה בין נתוני שדה למעבדה.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' חיים גבירצמן – האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עבור לתוכן העמוד