השפעת תעלת הימים על ההידרולוגיה והבולענים

חוקרי המכון: אייל שלו, יוסי יחיאלי, איתי גבריאלי

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
פרויקט תעלת הימים אמור להעלות את מפלס ים המלח תוך כדי יצירת שכבה תת רוויה להליט בעובי של עד 30 מטר מפני השטח.  נטען בעבר כי פרויקט זה יפתור את בעיית הבולענים.  אולם, לשכבה התת רוויה להליט פוטנציאל להמסת מלח ויצירת בולענים, וסמיכותה לשכבות מלח עלולה להאיץ את קצב יצירת הבולענים.  בעבודה זו ייבחן קצב יצירת הבולענים במקרה זה לעומת קצב היצירה במקרה של המשך ירידת המפלס.

מטרות:
כימות קצב יצירת הבולענים שני המקרים:
1. עליית מפלס ים המלח ויצירת שכבה תת רוויה להליט.
2. המשך ירידת מפלס ים המלח.

שיטות:
1. בניית מודל מעבדתי המדמה את זרימת מי התהום באקוויפר החופי בים המלח.
2. הדמייה ספרתית של זרימת מי התהום והמסת מלח
בשתי השיטות תיבחן השפעת ירידת המפלס או עליית המפלס (תעלת הימים) על התנהגות הפן הביני והיווצרות פן ביני נוסף בין התמלחת התת רוויה לתמלחת הרוויה.  מהתנהגות זו יחושב פוטנציאל ההמסה של שכבות המלח.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' חיים גבירצמן – האוניברסיטה העברית בירושלים.

עבור לתוכן העמוד