הטמנת CO2

הטמנה גאולוגית של CO2

הטמנה גאולוגית של CO2 היא שיטה להפחתת פליטות גזי חממה. בתהליך זה ה-CO2 מופרד מזרם גזי הפליטה של מקורות נייחים (כגון תחנות כוח), מוסע לאתר ההטמנה ומוחדר כפאזה סופר-קריטית באמצעות קידוחים לשכבות גיאולוגיות עמוקות.
המכון הגאולוגי עוסק מזה מספר שנים במאמץ לאפיין את האתרים המתאימים להטמנה גאולוגית של CO2 בישראל ולהעריך את פוטנציאל ההטמנה באזורים אלה. עד כה נמצא כי עיקר פוטנציאל ההטמנה מצוי בסדרה של אקוויפרים מלוחים בנגב מגילאים קרטיקון תחתון- קמבריום. במסגרת המחקר, האגף למשאבי מים וטבע עוסק בבניית והרצת מודלים להתפשטות ה-CO2  ולכידתו בתת הקרקע. תוצאות המחקר יאפשרו הערכה טובה יותר של פוטנציאל ההטמנה בתת הקרקע, ייעלו את תהליך בחירת אתר ההטמנה, ויאפשרו תכנון מיטבי של תכנית ניטור כאשר ההטמנה תתבצע.

 


מידול תנועה ולכידת CO2 ביחידות מגיל יורא באקויפרים המלוחים בנגב

חקירת מנגנוני ערבוב להאצת התמוססות CO2 בהטמנת CO2 בתת-הקרקע

עבור לתוכן העמוד