חקר העתק הכרמל

חוקרי המכון: עמית שגב

מימון: פנימי

רקע וחשיבות המחקר:
העתק הכרמל הוא חלק ממערכת השבירה הראשית, הפעילה, של צפון ישראל. מערכת זו היא מורכבת מאוד ויש בה כיום חיבור בין מערכת העתק הגלבוע להעתק הכרמל. המערכת המשולבת הזו בכללותה, מהווה חיבור בין טרנספורם ים המלח (גבול פעיל בין לוחות טקטוניים) במזרח, לבין אגן הלבנט במערב. מחקר זה עוסק במיפוי מחדש של אזור גיליון חיפה והשוליים שלו לכיוון הים התיכון.

מטרות:
עדכון המפה הגיאולוגית של הר הכרמל בגיליון חיפה ולימוד נושא הגלישות התת-ימיות מתקופת הקנומן.

שיטות:
1. מיפוי גיאולוגי של פני השטח (המשך עבודה).
2. פענוח קווים סייסמיים באזור שפלת חוף הכרמל ובאזור הימי הסמוך.

בשתי השיטות תתקבל תמונה שלמה יותר של מערכות ההעתקים הסובבות את הר הכרמל.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
איתן שש – האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

עבור לתוכן העמוד