מדידת מעוותים בקרום כדור הארץ באמצעות מדידת לחץ מי התהום

חוקרי המכון: אייל שלו

מימון: מכון גיאולוגי

רקע וחשיבות המחקר:
הצימוד שבין מי התהום ומעוותים בקרום הינו חיוני להבנת תהליכים גיאופיזיים הקשורים לרעידות אדמה.  למי התהום יש את היכולת לגרום לרעידות אדמה ולשלוט בזמן ובמיקום של הרעידות מכיוון שחלק מהמאמץ הטקטוני נצבר במים.  באותה מידה, המאמצים שנצברים במי התהום גורמים לזרימה ושינויי מפלס.  מי התהום מגיבים גם למעוותי גאות ושפל ארציים (Earth tides).  במקומות מסויימים, למרות מעוותי הקרום הקטנים שנוצרים מגאות ושפל ארציים (nano-strain), השינוי בלחצי מי התהום יכול להגיע לעשרות סנטימטרים.  במקומות אלה, רגישות מי התהום למעוותים גדולה, והניטור של המעוותים באמצעות מי התהום יעילה.

מטרות:
1. כימות שינויי מעוות ונזק כתגובה לרעידות אדמה.
2. חישוב פרמטרים הידראוליים משינויי גאות ושפל ארציים ותגובה לשאיבות רחוקות.

שיטות:
1. מדידת מפלסים בקידוחים נבחרים.
2. חישוב שינויי המעוות ופרמטרים הידראוליים.

 

עבור לתוכן העמוד