ההידרוגיאולוגיה של האקוויפר המזרחי- מודל תלת ממדי

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי, אבי בורג

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
הקשר בין המערכת ההידרוגיאולוגית לבין בסיס הניקוז האזורי שהוא ים המלח נבדק במספר מחקרים אך לא בצורה כוללנית במודל הידרולוגי תלת ממדי. בעבודות הראשוניות נמצא כי ירידת מפלס ים המלח תגרום לירידת מפלסים בקרבת הים ולהגברת זרימת מי תהום לים. העבודה המוצעת תבדוק את הנושא בתנאים קרובים למציאותיים על ידי העמדת מודל הידרוגיאולוגי תלת ממדי. המחקר יתרום להבנת המערכת ההידרולוגית בקרבת ים המלח, כולל בירור הקשרים בין גופי מי תהום השונים וכן הערכת כמות מי תהום שזורמת לים המלח.

מטרות:
כימות זרימת מי תהום באקויפר המזרחי:
1. הבנת משטר הזרימה במערכת ההידרוגיאולוגית המורכבת של האקויפרים המזרחיים.
2. הערכת השפעת ירידת מפלס ים המלח על מפלסים ומליחות מי תהום באגן המזרחי.
3. הבנת הקשר בין גופי מי התהום השונים בקרבת ים המלח

שיטות:
1. השלמת המיפוי גיאולוגי וסטרוקטורלי של כל אזור העבודה.
2. קידוחים הידרוגיאולוגיים להשלמת הידע באזורים שבהם אין נתונים.
3. שימוש בתכנה הידרולוגית המותאמת לתנאי ים המלח. תיבדק האפשרות להשתמש בתכנת פיפלו.
4. סימולציות לבדיקת התנאים הנוכחיים וחיזוי המצב בעתיד.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' חיים גבירצמן – האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

עבור לתוכן העמוד