הערכת קצבי זרימה של מי תהום לים וחזרה

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי, מוטי שטיין, נדב לנסקי, איתי גבריאלי

מימון: המשרד להגנת הסביבה

רקע וחשיבות המחקר:
אחת השיטות לקבוע את הקשר בין המערכת ההידרוגיאולוגית לבין בסיס הניקוז האזורי שהוא ים המלח בעזרת מדידות מפלסי מי תהום ואנליזות כימיות ואיזוטופיות במי תהום מקידוחים באקויפר החוף של ים המלח. תוצאות ראשוניות מצביעות על כך שאנליזות כאלה מלמדות על קצב כניסת מי ים המלח לתוך האקויפר וכן על קצב זרימת מי תהום לים. תוצאות המחקר אמורות ללמד על קצב תנועת מי תהום ועל קצב השטיפה של האקויפר וחיזוי המליחות בעתיד. הערכת קצבי הזרימה תורמת לחישוב והערכה של מאזני מים ומלח של ים המלח.

מטרות:
הערכת קצבי זרימת מי תהום לים המלח וקצב חדירת מי ים המלח לתוך האקויפר:
1. הערכה כמותית של זרימת מי תהום מתוקים ומלוחים לים המלח.
2. הערכה של השפעת ירידת מפלס ים המלח על מי התהום בסביבתו.
3. הבנה של קצב השטיפה.

שיטות:
1. דיגום מי תהום ומי ים המלח בקרבת הים.
2. אנליזות של איזוטופים רדיו אקטיביים (פחמן 14 וטריטיום).
3. אנליזות של רדון ורדיום.
4. שימוש בעוקבים מלאכותיים ו/או מד מהירות בקידוחים.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' בועז לזר – האוניברסיטה העברית בירושלים.
דר' ישי ויינשטיין – אוניברסיטת בר אילן.

 

עבור לתוכן העמוד