סמינרים

 
תאריך האירוע מידע נוסף
אפריל 2017
23/04/2017The Deep Geological Setting of the Golan Heights base of seismic data Interpretation
ד"ר מיקי מיילר
16/04/2017חופשת פסח - לא יתקיים סמינר
9/04/2017חופשת פסח - לא יתקיים סמינר
2/04/2017The character of the Paleozoic-Mesozoic (P-M) transition in proximal marginal marine environments, Levant Basin (Avdat 1, Pleshet 1 and David 1 boreholes), Israel
ד"ר דורית קורנגרין, המכון הגיאולוגי
מרץ 2017
26/03/2017השפעות אירועי גלים בים על מפלס מי התהום באקויפר החופי : תצפיות מים המלח
מר הלל לוצקי, המכון הגיאולוגי
19/03/2017The Late Miocene Bira and Gesher Formations:
מר אלכסיס רוזנבאום, המכון הגיאולוגי
12/03/2017חופשת פורים - לא יתקיים סמינר
5/03/2017A steady-state physics-based rock friction constitutive law
פרופסור עינת אהרונוב, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
פברואר 2017
26/02/2017מפלסי ים וטקטוניקה: בעיה מצומדת ופתרון שלמה המלך
פרופסור אמוץ עגנון, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
19/02/2017חבוב ישראלי
ד"ר און כרובי, המכון הגיאולוגי
עבור לתוכן העמוד