תופעת הבולענים

הבולענים מהווים איום על התשתיות של חוף ים המלח. המכון הגיאולוגי פועל במישורים שונים להבין את תופעת היווצרות הבולענים ולנסות לצפות את מיקום היווצרותם. הדו"חות הבאים נותנים תמונה על פעילות  המכון בנושא.

 

ABELSON, M.; YECHIELI, Y., AKSINENKO, T.; PINSKY, V. & BAER, G., 2013. Microseismic monitoring of concealed sinkholes activity at Mineral Beach, Dead Sea, Israel. (In Hebrew). Isr. Geol. Surv., Rep. GSI/29/2013, 19 p., append- Appendix: Aksinenko, T., et al., 2012, Rep. GII/581/663/12

 

ABELSON, M.; BORSHEVSKI, A.; BARUCH, O.; MUSHKIN, A. & YECHIELI, Y., 2013. Potential levels for sinkholes collapse along the western coast of the Dead Sea - 2nd update. (In Hebrew). Isr. Geol. Surv., Rep. GSI/11/2013, 17 p.,

maps

 

ABELSON, M.; CALVO, R.; GABAY, R. & YECHIELI, Y., 2009. Potential levels  for sinkholes collapse alo

the western coast of the Dead Sea - updated maps. (In Hebrew). Isr. Geol. Surv., Rep. GSI/34/2009, 17 p., maps

       

ABELSON, M.; SNEH, A.; ROSENSAFT, M., et al., 2009. Reconstruction of the geological structure in eastern Galilee - Seven-stories structural maps of the upper 1500 m from the rock section. (In Hebrew). Isr. Geol. Surv., Rep. GSI/28/2009, 17 p

 

MAYMON, O.; ABELSON, M.; RYBAKOV, M.; LYAKHOVSKY, V. & AGNON, A., 2009. An examination whether microgravity reflects underground cavities along the Dead Sea shoreline: A 3D numerical model of rockmass stability. Isr. Geol. Surv., Rep. GSI/09/2009, 22 p 
 

עבור לתוכן העמוד