לנסקי נדב

שם: נדב לנסקי

דוא"ל: nadavl@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314259 
נייד: 050-6235197

 

Name: Nadav Lesnky

Email: nadavl@gsi.gov.il

Tel: 02-5314259
Mobile: 050-6235197
 

   

תפקיד:

 

חוקר בכיר

אחראי על ניטור ים המלח - שדה, מעבדה ומודל

 

Position:

 

Senior researcher
In charge of the monitoring of the Dead Sea – field, lab and model

   

תחומי מחקר:

 • לימנולוגיה של ים המלח – מדידות שדה, ניסויי.
 • מעבדה ומודל.
 • מאזני המים החום והמלח בים המלח.
 • התפתחות הנוף בסובב ים המלח כתגובה לירידת מפלס הים.
 • סדימנטציה פעילה של מלח – תצפיות שדה, מעבדה, ומודל.

 

Research interests:

 • Limnology of the Dead Sea – field measurements, lab and model.
 • The Dead Sea balances – heat, water and salt.
 • Landscape evolution of the Dead Sea vicinity as response to level decline of the lake.
 • Sedimentation of halite – in situ field measurements, lab, model.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • קציר המלח – השפעות צפויות על האגן הצפוני בים המלח, חקר הידרוגרפיה וזרמים (מימון: החברה להגנות ים המלח 2009-2010, מפעלי ים המלח 2012-2014).
 • ניטור ים המלח – תגובת האגם לירידת המפלס - אידוי, מאזני חום, גיבוש מלח. (מימון: המשרד להגנת הסביבה 2012-2016).
 • מחקר ים המלח – במסגרת בחינת מובל הים האדום – ים המלח (מימון: הבנק העולמי 2010-2011).

 

Main projects and grants:

 • The salt harvest project – expected implications on the northern basin of the Dead Sea (funding: The Dead Sea Preservation Gov. Co. 2009-2010, Dead Sea Works 2012-2014).
 • Dead Sea monitoring – the response of the lake to the level drop – evaporation, heat balances, halite precipitation.
 • Red Sea – Dead Sea Water Conveyance Study Program – Dead Sea Study (funding: World Bank 2010-2011).
   

פרסומים עיקריים:

 

  : Key publications

     

Lensky N.G., Dvorkin Y., Lyakhovsky V., Gertman I., Gavrieli I. (2005).  Water, salt and energy balances of the Dead Sea. Water Resour. Res., 41, W12418, doi:10.1029/2005WR004084.
Lensky N.G., Niebo R.W., Holloway J.R., Lyakhovsky V., Navon, O. (2006) Bubble nucleation as trigger for xenolite entrapment in mantle melts. Earth Planet. Sci. Lett. 245, 278-288, doi:10.1016/j.epsl.2005.11.064.
Lensky N.G., Sparks R.S.J., Navon O. and Lyakhovsky V. (2008) Cyclic activity at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: Degassing-induced pressurization and stick-slip extrusion. In: S.J. Lane and J.S. Gilbert (eds). Fluid Motions in Volcanic Conduits: A Source of Seismic and Acoustic Signals. Geological Society, London, Special Publication, 307, 169-188.  doi:10.1144/SP307.10
Nehorai R, Lensky IM, Lensky NG, Shif S. (2009) Remote sensing of the Dead Sea surface temperature. J. Geophysical Research – Ocean, 114, C05021, doi:10.1029/2008JC005196.
Nehorai R, Lensky NG, Lensky IM, Brener S. (2013) The Dynamics of the Skin Temperature of the Dead Sea, Advances in Meteorology, Volume 2013, Article ID 296714.
Nehorai, R., I. M. Lensky, L. Hochman, I. Gertman, S. Brenner, A. Muskin, and N. G. Lensky (2013), Satellite observations of turbidity in the Dead Sea, J. Geophys. Res. Oceans, 118, doi:10.1002/jgrc.20204.
Arnon, A., N. G. Lensky, and J. S. Selker (2014), High-resolution temperature sensing in the Dead Sea using fiber optics, Water Resour. Res., 50, doi:10.1002/2013WR014935.
Arnon, A., J. S. Selker and N. G. Lensky (2014), Correcting artifacts in transition to a wound optic fiber: example from high resolution temperature profiling, Water Resour. Res. accepted.

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 

עבור לתוכן העמוד