הטמנה גיאולוגית של CCS) CO2)

אומדן ראשוני לנפחי הטמנה גיאולוגית של פחמן דו-חמצני בישראל

דו"ח זה מציג אומדן ראשוני לכמות ה-CO2 שניתן להטמין בתת-הקרקע בישראל ומהווה המשך לדו"ח קודם (קלבו וגבירצמן, 2009 ), שסיכם את הידע העולמי בנושא וסקר את הפעילות הנרחבת המבוצעת כיום במספר אתרים בעולם (בעיקר באירופה, ארה"ב ואוסטרליה).
מחבר: רן קלבו, זהר גבירצמן
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/14/2010

צעדים לצמצום העלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה באמצעות הטמנה גיאולוגית: סקירת ספרות

במסגרת הערכות מדינת ישראל לקראת הטמנה של CO2 ,כחלק ממחויבותה הכלל עולמית להפחתת ריכוז CO2 באטמוספרה, החל המכון הגיאולוגי בבחינת מגוון האפשרויות היישומיות הנוגעות להטמנת CO2 ברחבי הארץ.
מחברים: רן קלבו, זהר גבירצמן
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/26/2009
עבור לתוכן העמוד